Tidligere ble medlemmene i NTMF orientert via rundskriv som ble distribuert 2-4 ganger pr. år.

I senere tid blir medlemmene i hovedsak informert via elektroniske kanaler som SMS, hjemmeside og Gnist. 
Behovet for hyppige rundskriv er derfor redusert, men vi holder fortsatt fast på 1 medlemsblad hver år. 
Dette utgis i februar. 

Klikk her for å se alle medlemsbladene i NTMF helt tilbake til 2003