Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening ble formelt stiftet i 1982.
Klubben har som målsetting å ta vare på og restaurere kjøretøyer som har motorhistorisk interesse, samt å samle på motorhistorisk stoff.


NTMF startet løpet Stiklestadløpet i 1982, dette har siden vært arrangert i begynnelsen på juni.
Det ble startet et rent motorsykkeløp i 1993, dette løpet fikk navnet Verdalsrace. Det går nå hvert år 2. helga i august.
Du kan lese mer om disse arrangementene i eget menypunkt på vår hjemmeside.

Selv om klubbens interesseområde først og fremst fokuserer på biler og motorsykler, er det også mange medlemmer som sysler med traktorer, stasjonærmotorer og andre motordrevne innretninger.


Klubben har ca. 150 medlemmer. 

Blant klubbens aktiviteter kan vi nevne følgende:

 • Egen nettside med informasjon om aktiviteter og annet interessant stoff for medlemmene. 
 • Kjøretøymatrikkel i Gnist. Medlemmene kan selv oppdatere bilder og informasjon om egne kjøretøy, og dele med de andre medlemmene.
 • Medlemsmøter arrangeres 9 ganger i året på ulike plasser i fylket.
 • I sommerhalvåret arrangeres diverse løp og utflukter. Av disse kan vi nevne: 
  * Vårmønstring i begynnelsen av Mai.
  * Stiklestadløpet første i Juni.
  * Verdalsracet, Veteran MC løp/treff på Soria Moria i Verdal, andre helg i August.
  * Høsttur i September.
  * Diverse arrangementer/ativiteter ved museene i distriktet. Stiklestad museene, spesielt Egge museum og Martin Friberg`s gårdsmuseum i Markabygda i Levanger og Levanger Bymuseum.


Klubben har restaurert Ytre Namdalens første buss, en 1929 modell Chevrolet, Steinkjers første brannbil, en BENZ 1928 og Steinkjers første personbil en VIVINUS 1910 modell. Vi jobber nå med restaurering Levangers eldste bil, en Piccolo 1910, i samarbeid med levanger Bymuseum.
 
Klubben er behjelpelig med å skaffe til veie objekter, deler, kontakter og litteratur for de medlemmer som ønsker hjelp.