ChevroletbussI 1990 fikk Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening en Chevrolet buss av Per Livik fra Kolvereid. Denne bussen var den første som kom til Ytre Namdal og den har en interessant historie. Det var derfor ekstra moro at NTMF fikk overtatt dette prosjektet og har fått fullført restaureringen.

Chevroleten ble kjøpt som lastebilchassie i 1929 og ble fraktet med båt til Ottersøy. Her ble chassiet påmontert en kasse slik at det kunne kjøres for egen maskin til Kolvereid der bilen fikk påmontert lasteplatt og hytte. Dette arbeidet ble utført av Petter og Jorulv Livik sammen med Erland Løvseth. Bilen gikk nå i grustransport fram til 1933. Da ble bilen bygget om til buss og fikk bl.a. forbedret bremser. Bilen gikk så i ordinær rutetrafikk Kolvereid-Ottersøy-Kolvereid og noe innover mot Krekling-Åbogen helt fram til 1938. Etter den tid ble den vel nærmest brukt som reservebuss på kortere strekninger.

Bilen ble etter hvert kassert og ble som det var vanlig den gangen satt ut i skogen og skulle ruste og råtne bort (det var mye treverk i overbygget), Som bildet viser så var bilen i dårlig forfatning da vi tok fatt på arbeidet med å bygge den opp igjen. Det ble nedlagt mange arbeidstimer av foreningens medlemmer før den sto ferdig i 1999. Da var den sekscylindrede motoren blitt erstattet av en ny. Ellers måtte det til mange nye tredeler på karosseriet og en del av stålplatene måtte også skiftes. Til alt hell hadde de fine skinnsetene blitt bevart og det sammen gjelder også andre deler av interiøret som panelet i taket. Bussen er bygd opp mest mulig lik slik den var da den gikk i trafikk i Ytre Namdal.

I dag har bussen base på Egge museum og brukes bl.a. ved museets arrangementer til kjøring særlig av barn og ungdom. Det er like moro hver gang å oppleve hvordan ett barn reagerer på å sitte på med en slik veteranbil. De er vant med å kjøre dagens biler der motoren går stille og hvor gearskifte foregår noenlunde stille for seg. I gammelbussen får de både høre motor og drivverk og de får oppleve lastebilfjæring som er stiv og hompete. De får også på en helt annen måte oppleve lukt av bensin og brent olje, kort sagt lukt av veteranbil.

Bussen er blitt et ikon for NTMF og gir oss mye god PR. Vi er derfor svært glad for at vi har fått bussen ferdig og kan vise den ute i trafikken. Vi har to år hatt gleden av å kjøre den i 17. maitoget i Steinkjer med pensjonister som passasjerer. Folk som har stått langs ruten har tydelig gitt uttrykk for at de synes om innslaget og applaudert når bussen har passert.