Styremøte 31.10.18

Publisert av Steinar Røstad den 31.10.18. Oppdatert 27.12.18.
Styremøte NTMF 31.10 2018
Steinar Røstad
Oppmøte: Tore, Trygve, Steinar, Oddbjørn

Sak 1 – Neste klubbmøter
6. november kl. 18 møtes vi hos Kjell Ivar på Strandholmen. Julemøtet blir på Rødbrygga 4. desember kl. 18. Steinar sjekker underhoidning med **** og ****.
Årsmøtet blir 5. februar kl. 18, Verdal kommune teknisk etat. 

Forslag til årsmøtet må gis styre 60 dager før årsmøtet.

Sak 2 – Forberede styrevalg
Styret i foreningen er, bortsett fra sekretær Tore Svartås, i sin helhet på valg. I tillegg er revisor Vidar Natvig og valgkomitemedlem Svein Holmstad på valg. Styret retter en henvendelse til valgkomiteen og ber de sette sammen et forslag til nytt styre for 2019. Sekretær lager forslag henvendelse til valgkomiteen, og oversender dette. 
Sak 3 – Medlemsblad
Trygve leverer lederspalte og reportasje fra Morris-treff, og mulig noe mer. Prøver også å få til en artikkel fra messing-treffet i Selbu. Steinar lager reportasjer fra klubbens egne treff. Steinar sjekker pris og muligheter hos Verdal Sats og Trykk v. Bjørnar Myhre. 
Sak 4 – Artikkel om Vivinius i Norsk Motorveteran
Bård Toldnes skal skrive en artikkel om Viviniusen til klubben, og ønsker at alle som deltok i restaureringen møtes for gi bidrag til artikkelen. Trygve organiserer dette. 
Sak 5 – Verdalsrace
Har vært diskusjoner om flytting av arrangementet fra Soria Moria, ingen beslutning tas nå. Avhenger av hvor lenge Rolf driver campingen. 

Tore Svartås
Sekretær