Styremøte 14.januar 2019

Styremøte 14.januar 2019

Publisert av Steinar Røstad den 15.02.19.
 

Styremøte NTMF 14.2.2019

Hos Steinar Røstad

Oppmøte: Tore, Steinar, Svein, Roar, Ola.

Sak 1. Gjennomgang av siste møtereferat.
Møtereferat gjennomgått – arkiv flyttes over fra Dropbox til styreweb

Sak 2. Møteplan medlemsmøter frem til sommeren.
5. Mars 19.00     Brannstasjon     Tema – oppdatering siden sist, Sven viser bilder  og forteller historier
2. April  19.00     Besøk Mittet Auto – Steinar sjekker med Mittet            
7. Mai   19.00     SNK, omvisning Vegsamling og HV-museum – Tore sjekker muligheter
4. Juni   19.00     Martin Friberg, omvisning og div. Steinar ordner med Martin. Sammen med Opel?
3. sept  19.00     Brannstasjon
Tore legger inn disse på kalender på Styreweb. Sjekke at det også kommer på hjemmesiden.

Sak 3. Vårmønstring
12. mai - Oppmøte Shell Straumen kl. 11. Kjører til over Meltingen til campingen ved Gipling, hvor Ola og Oddbjørn stiller med servering og diverse. Kjører deretter til Skarnsundet og hjem igjen.

Sak 4. Stiklestadløp
2. Juni – planlegges i detalj senere

Sak 5. Midtsommersmellen
16. juni. Arrangeres av Steinar Røstad. Start på Stiklestad

Sak 5. Verdalsrace
10. august. Oppmøte Soria Moria.

Sak 6. Onsdagstreff Gråmyra
Starter opp 24. april hvis været blir bra. Roar har hånd om dette.

Sak 7. Eventuelt.

  • Vidar Natvig blir vaktmester på Brannstasjon. Det er ønskelig at det blir bli fast treffdag for medlemmer og andre entusiaster på Brannstasjon. Roar tar kontakt med Vidar og Mats Torfjäll angående dette.
  • Nytt styre meldes til brreg av Svein, så snart vi har alle underskriftene
  • Vi må informere om Grasrotandelen til medlemmene - hjemmeside og FB
  • VIPPS – ordnes av kasserer så fort han er kommet inn i systemet.
  • Ola representerer NTMF på årsmøtet i LMK

 

Tore Svartås
Sekretær NTMF