Nord Trøndelag Kulturvernråd

Nord Trøndelag Kulturvernråd

Publisert av Steinar Røstad den 28.02.20.

Nord Trøndelag kulturvernråd

Protokoll frå årsmøte/nedleggingsmøte i Nord Trøndelag kulturvernråd, Steinkjer 22.08.18

  • 1Bruk av gjenværande kapital

    På konto Sparebank 1 SMN står pr i dag kr 395,61. I vedtektene er det ikkje sagt noko om kva midlane skal brukast til ved nedlegging/sletting av laget.   Møtet vedtar: Gjenværande midlar i laget skal brukast til møte/tiltak i samband med arrangement i Sparbyggja fortidsminnelag under kulturminnedagane 2018,

  • 2Nedlegging/sletting av Nord Trøndelag kulturvernråd.

    På årsmøtet i kulturvernrådet 5. april 2017 vart det gjort dette vedtaket i sak 2 pkt d underpunkt 3: ”Nord Trøndelag kulturvernråd blir avvikla når året 2017  er slutt.”.  Vedtak i dag: Nord Trøndelag kulturvernråd legges ned.  Eit arbeidsutval på 2 – Kolbein Dahle og Jakob Bjerkem får i oppdrag å gjennomføre nedlegginga.

     

  • 3Revisjon

Etter at kulturvernrådet er nedlagt/sletta og konto i sparebanken oppgjort blir det laga eit rekneskap for tida 2017 og 2018. Dette revideres og sendes ut til laga/underskrivarane.

 

 

Protokollen underskrives av alle frammøtte.

 

Steinkjer 22.08.2018