Medlemsmøte september 2017

Medlemsmøte september 2017

Publisert av Steinar Røstad den 05.09.17. Oppdatert 15.09.18.

Medlemsmøte ble avholdt 5.september i klubbhuset brannstasjon Steinkjer. 21 medlemmer var tilstede. 

Saker:

1. Klubben har mottatt forespørsel fra filmselskap som ønsker å låne klubbens buss til innspilling i Selbu. Ønsker pris på leie og frakt, 1 dag i høst og 1 dag i vår. Positiv stemning til dette, men avhengig av pensjonister for å bli med en hels dag. Transport må også organiseres, henger eller bergingsbil. Transporten bør faktureres direkte til filmselskapet. Vi svarer positivt, Roar jobber mer med saken.

2. Vi trenger også frivillige som skal lære seg å kjøre Piccoloen som står på Levanger. Oddbjørn Wekre melder seg, åpent for flere. Også behov for flere frivillige for å lære seg de andre kjøretøyene.

3. Klubbens kjøretøy er brukt og vedlikeholdt i sommer

a. Vivinius er brukt i sommer. Mellomakselsen ble skadet under kjøring på museet, og ramlet av. Pinjonghuset ble demontert og sveiset, alt ok etterpå, fungerer bra nå. Skyldtes manglende låseskiver på skruer.

b. Bussen ville ikke starte, av uklare årsaker. Kan skyldes dårlig kontakt i starter. Startbryter ble skiftet, ok etterpå. Lekkasje i frostplugg på motor er sannsynlig årsak. Motor må ut, eller det må skjæres hull i torpedo for å komme til. Vinterarbeid for noen... Ellers er styresnekke dårlig, må overhales eller skiftes, Svein ser på dette.

c. Brannbil har hatt vannlekkasjer, men er tettet med deler fra Felleskjøpet. Ellers ok.

4. Evaluering av sommerens aktiviteter

a. Vårmønstring hos Haltvik var kald men trivelig og godt gjennomført, ca 15 kjøretøy.

b. Stiklestadløpet startet på brannstasjon og gikk mot Jørstad og videre rundt Snåsavatnet, ca 20 deltagere, vellykket

c. Godt oppmøte hos Martin Friberg sin åpne dag,, med ca 15 deltagere fra klubben i fint vær.

d. Verdalsracet ble gjennomført med 50 påmeldte. Regn hele dagen, men god stemning

e. Flere deltagere fra klubben på Opel-registeret sitt treff på Rinnleiret

f. Klubben hadde stand på Øras Dager, med ca 10-12 kjøretøy utstilt. Godt besøkt av mange interesserte, nye medlemmer ble vervet.

g. LMK-stafetten var innom brannstasjon og Steinar Nilsens utstilling på søndag. Oppstart mandag morgen fra Jula og videre mot Verdal og Levanger, med stopp på Gråmyra. Mottak av ordfører, 15-20 kjøretøy. På Stjørdal var det stopp i gågate med 30-40 kjøretøy. Avreise videre mot Trondheim hvor TVK overtok.


Totalt sett stor aktivitet og mange aktive medlemmer.

5. Gnist og Styreweb

Vi oppfordrer alle til melde seg inn i registeret klubben har kjøpt seg inn i i Gnist, ved å laste ned appen og legge inn egne data. Dette vil gi mye rimeligere meldingsutsendelser for klubben.

6. Klubben er forespurt om å arrangere Snegleløpet neste år. Haltvik er kontaktperson, og er villig til å ta på seg dette. Dette er forbeholdt biler fra før 1910.

7. Forslag om høsttur – kan tas på sparket en dag det er fint vær. Forslag om Aasen/Hammervatnet, eller Diner Vuddudalen. Øyna foreslås også.


Besøk hos Mats Torfjäll, ny MG!