Medlemsmøte mars 2018

Medlemsmøte mars 2018

Publisert av Steinar Røstad den 15.09.18.
Medlemsmøte 6. mars 2018 på gammelbrannstasjon Steinkjer.
24 medlemmer møtte opp.

Av klubbrelaterte ting som ble tatt opp: Svenn Oskar Vanderås orienterte om gammelkjøretøytreffet "Sneglefarten og Missingtrippen" som i år arrangeres i Selbu. NTMF har meldt på Vivinusen.

Det ble informert om Gnist, men flere hadde problemer med å logge seg inn og hadde gitt opp. Kanskje vi bør ha et medlemsmøte med folk fra leverandør.

Torfjell orienterte om planering rundt brannstasjon. Parkvesenet skulle trauge ut foran brannstasjon og ned til Skippergata. Vi bør legge fast dekke der med brostein.

Ellers ble det orientert om kommende Stiklestadløp, om mai klubbmøtet.