Medlemsmøte mai 2017

Medlemsmøte mai 2017

Publisert av Steinar Røstad den 15.09.18.
Oppmøte 19 gubber, en del biler og fire motorsykler. Litt kaldt å kjøre, men kan jo ikke la være i så fint vær!

Roar orienterte om søndagens vårmønstring – oppmøte brannstasjonen kl. 11. Ta med grillmat og drikke, samling og mat i Beitstad. Felleskjøring langs gamle veier er planen.

Custom Cowboys vårmønstring 20. Mai kl. 10, Steinkjer. Videre Storvatnet rundt 21. Mai, Fosen.

Vidar orienterte om forestående busstur med pensjonister fra Fylkets Hus. Det oppfordres til at flere sjåfører stiller, bussen er grei å kjøre nå.

17. Mai skal klubbens kjøretøy gå i 17. Mai-toget. Her trengs også mannskap.

2. Juni blir det en tur langs Snåsa-vatnet med tema krigshistorie og andre hendelser. Turen blir ca 80 km.

Det ble gitt et kort referat fra LMK Landsmøte 2017. Viktige saker her var at forsikringsavtalen mellom Watercircles og LMK er sagt opp, grunnet mislighold på flere vesentlige punkter fra Watercircles sin side. Landsmøtet ga det nye styret fullmakt til å framforhandle avtale med ny partner.

Klubben har vedtatt å ta i bruk administrasjonssystemet Styreweb, som skal lette driften i klubben. Det er fortsatt mangler med systemet, som vil bli tatt opp med leverandøren på møte med denne førstkommende torsdag.