Medlemsmøte November 22

Medlemsmøte November 22

Publisert av Roar Røssing den 02.11.22.
NTMF Medlemsmøte Fenka 1. november 2022 kl. 18 Antall møtte: 22 medlemmer Per Olav, Roar og Svein forberedte møtet, med kaffe og vafler! Saker 1. Foreningen har blitt tilbudt en bil. Fiat 850 1972 modell. Hvis ingen i foreningen er interessert blir den gitt bort til en samler på Grong. 2. Steinar N. gikk igjennom årets aktiviteter, med oppsummering av hva foreningen har holdt på med. 3. VI stiller på årets Hilmar-festival, med brannbilen 4. Steinar N. gikk igjennom presentasjonen som egentlig skulle bli vist på 40-års markeringen på Soria Moria 5. Viviniusen står under ugunstige lagringsforhold, med for tørr luft som fører til at treverket sprekker. Det er også en del andre mangler. Styret blir oppfordrte til å ta tak i dette, og evetuelt søke Kulturminnfondet om finansiering 6. Medlemsblad skal utgis i år også, og det oppfordres til innsending av stoff! 7. Til slutt gikk Kjell Ivar igjennom sin pågående og enormt oppfattende oppbygging av Renault 1913. Dette prosjektet ble startet med et adskillig dårligere utgangpunkt enn det en vanlig mann kan tro at det går an å få til en bil av. Presentasjonen ble avsluttet med applaus! Møtet hevet 20.00 Tore Svartås Sekretær.