Maimøte på Stiklestad

Maimøte på Stiklestad

Publisert av Steinar Røstad den 07.05.19.

Åpent klubbmøte Stiklestad 7. mai

NTMF inviterte til åpent klubbmøte på Stiklestad, med besøk på samlingene av krigshistorie og vegteknisk utstyr. Oppmøtet ble meget bra, ca 35 stk, på tross av noe upålitelig vær. En del av disse var forhåpentligvis kommende medlemmer – noe av hensikten med åpne møter er jo å få rekruttering til foreningen. Av kjøretøy kom det en del som kvalifiserer godt i veterankategorien, både motorsykler og biler. En skikkelig rod dukket også opp! Mange valgte nok moderne kjøretøy på grunn av værforholdene.

I samlingene hadde vi leid inn guide som informerte om utstillingen. Mange av de frammøtte kommenterte at de aldri hadde vært på disse utstillingene, på tross av at de bor i forholdsvis umiddelbar nærhet til Stiklestad. Mye interessant å se her for de som er historisk interesserte, og det gjelder jo mange av oss. Her går det an å bruke flere timer ved en senere anledning.

Møtet ble avsluttet med kaffe på kulturhuset.