MEDLEMSMØTE MARS 24

MEDLEMSMØTE MARS 24

Publisert av Roar Røssing den 01.04.24. Oppdatert 02.04.24.

Møte startet med kaffe og noe å bite i. Marianne Aamdal Slotte besøkte oss fra Bufetat, forkortelse for Barne-, ungdoms-og familieetaten.

Fosterhjemstjenesten region Midt-Norge.

Hun fortalte om Fosterhjemstjenesten, litt hva det gikk ut på å ha ett fosterbarn (ungdom) hjemme hos seg. De mangler hele tiden egnede fosterhjem. De har ungdommer som er spesielt interessert i motorkjøretøy, derfor tok de kontakt med oss. De håper noen hadde eller visste av noen som hadde lyst på dette.

Etterpå ble det informert litt om hva styret jobbet med av planer for årets aktiviteter. Første blir nå aprilmøte hos Rinnleirets venner 2. april.

ref. Roar Røssing