MEDLEMSMØTE MAI 24

MEDLEMSMØTE MAI 24

Medlemsmøte 07.05.2024

 Gamle Brannstasjonen, som vi også kaller for Fenka of klubbhuset.

Fra styret møtte . Roar Røssing, Steinar Nilsen og Oddvar Susegg.

Vi skulle egentlig ha ei vårmønstring denne dagen, men den gikk ut pga. været.

Onsdagstreffet denne onsdagen 8. mai fikk vi ikke til på Rinnleiret pga at det kolliderte med ett annet arrangement i kommunal regi. Vi tok opp dette her om noen hadde mulighet til å stille her på Fenka, uten at noen hadde anledning. Derfor avlyste vi denne onsdagens treff.

Første vi prøver på nå er kjøring 17. mai, her blir det start kl. 15.30 fra Gamle Brannstasjonen. Ruten blir satt opp av    Steinar Nilsen.

18. mai Fellestur til Østersund med start fra Gropa kl. 07.00 eget arrangement på Facebook v/Tore Svartås.

Onsdagtreffene blir på Rinnleiret ut mai.

4. juni medlemsmøte. HVOR?  Innspill fra medlemmene ønskes.

9. Juni Stiklestadløpet.

16. Juni Sesongåpning Egge museum oppmøte v/ "Fenka" kl. 10.45

3. august Verdalracet

Videre ble det informert litt om Egge museum og deres utbyggningplaner.