Kongebilen, Cadillac V-1000

Kongebilen, Cadillac V-1000

Publisert av Steinar Røstad den 29.11.20. Oppdatert 20.05.21.

Stein Sørvig

Administrator 

25. november 2020 ble Cadillac V1000, første gang registrert 31. mai 1919, overført med salgsmelding fra Trønderbilene AS til Namdal museumslag.

Jeg benytter anledningen til å takke for innsatsen fra alle involverte og gratulerer til alle sympatisører !

 

Kongebilen,Cadillacmodell 1919

Permanent plassering i Namdalsmuseet.

 Fikk en henvendelsefra Stein Åge Sørvig og Yngve Sandhaug (Representant for interessegruppen og bilansvarlig), med forespørsel om et møte som hadde Cadillacens videre liv som tema. Under møtet fikk vi framlagt bilens historie og tilknytning til Namsos og Namdalen. Det var et tydelig ønske fra interessegruppen for at bilen skulle utstilles i Namsos og da gjerne på Namdalsmuseet. Etter møtet hadde vi en befaring på museets eiendom og fant en ypperlig mulig plassering.

Forhistorie: Bilen ble innkjøpt av Fylkesbilene i Nord-Trøndelag i 1920 og ble brukt til personaltransport mellom Namsos og Steinkjer fram til krigsutbruddet i 1940. Cadillacen ble avskiltet i 1946. Etter mange år i den offentlige transport-tjenesten fikk den i årene som fulgte en heller tvilsom og kummerlig tilværelse. I 1982 Ble Cadillacen plassert i Fylkesbilens nye verksted i Namsos. Verkstedansatte under ledelse av verksmester Yngve Sandhaug startet samme år arbeidet med å restaurere bilen. De la ned hele 613,5 timer i arbeidet med å tilbakeføre bilen til sin opprinnelige standard. Totalsummen timer var i realiteten mye høyere, da mange timer ble brukt ved ledige anledninger på verkstedet, såkalt spilltid.

Da bilen var ferdig restaurert i 1992, ble den brukt i forbindelse med Kong Harald og Dronning Sonjas signingsferd. Siden den gang har den blitt brukt hver 17.mai til befordring av engelske og franske veteraner som årlig besøker Namsos til minne om aprildagene1940. Likeledes har bilen blitt benyttet for å gjøre stas på kongelig besøk og andre viktige begivenheter i Namsos. Bilen har blitt et symbol for folk i Namsos, den er viktig i forbindelse med høytid, og vi føler at den hører til her i Namsos og Namdalen da den har blitt en del av vår identitet.

Bilen har fått navnet Kongebilen. 70 år tidligere var det en annen konge som fikk stifte bekjentskap med Cadillacen. Kong Håkon var i 1922 på rundtur i Namdalen, hvor han blant annet besiktiget den nybygde Namsen brua. Etter lunsj på Snåsa ønsket Kongen å prøvekjøre bilen og etter god veiledning av verksmester Hansen, fikk kongen kjøre fra Snåsa til Steinkjer. Kongen skrøt uhemmet av Cadillacen! Så bilen bærer sitt navn med rette.  

Etter denne forespørselen fra interessegruppen v/ Yngve Sandhaug, har styret i Namdal museumslag besluttet å jobbe videre med og har i samarbeid med ansatte ved Namdalsmuseet drøftet mulighetene for tomt og et garasjebygg som kan gi bilen optimale forhold i mange år framover. Viser hvilke positive ringvirkninger dette kan ha for museet og byen. Namdalsmuseet ser for seg å bygge et hus med to glassvegger, slik at bilen vil bli synlig hele året. Her vil man benytte et lysbrytende glass for å unngå at bilen ikke tar skade av lyset. Videre skal dette «utstillings-monteret» ha styring av temperatur og luftfuktighet for å oppnågod beskyttelse.

Ved solrike dager vil et lamellsystem tre i kraft. Vi ønsker å bygge «monteret» slik at bilen kan kjøres ut og brukes ved aktuelle anledninger og ved utlån til andre museer/samlinger. Gjenstanden vil ved en slik plassering bli fulgt opp innenfor et forvaltningssystem som også jobber med viktige fagområder som forskning og formidling. Namdalsmuseet vil knytte til seg fagekspertise når det gjelder drift av bilen.

Formidling av Cadillacen: Målgruppen for formidling av bilens historie vil være kommende generasjoner i Namdalen, Trøndelag og ellers etter behov og etterspørsel. Fokus må bli å lære om hvordan kommunikasjonen har vært opp gjennom tidene. Her blir tema som veier, broer m.m. svært aktuelt å ta opp, og da med bilen (Cadillacen) som utgangspunkt.

Med bilen plassert på Namdalsmuseet vil det kunne gi det pedagogiske springbrettet for å gå framover og bakover i historien for å fortelle om transport og kommunikasjon i Namdalen, Trøndelag og Norge.

Fordeler ved å plassere Cadillacen på Namdalsmuseet i Namsos:

Namdalsmuseet kan knytte til seg et nettverk som arbeider vitenskapelig med tema rundt kommunikasjon, slik som transporthistoriske museer, tekniske museer osv.

Namdalsmuseet kan opprette et tett samarbeid med lokale og regionale veteranbilentusiaster som har stor kunnskap på bilens tekniske utfordringer.

Namdalsmuseet stiller med gratis tomt og grunnarbeid samt dekker årlige driftskostnader når bygget er på plass.

Namdalsmuseet har stor kompetanse på utstilling og formidling.

Gjennom året har Namdalsmuseet et stort besøk, og med den plassering av bilen vi planlegger, vil publikum lett kunne få tilgang til bilen. Kort oppsummert vil mange i fremtiden kunne få se bilen der den står.K