Klubbmøte

Klubbmøte

Publisert av Steinar Røstad den 28.02.19. Oppdatert 07.03.19.

Klubbmøte NTMF

5. mars 2019

Brannstasjon Steinkjer

Oppmøte 23 stk

 

Saker

  1. Ny formann Roar Røssing innleder med å takke for tilliten. Opplyser om at årets aktiviteter i ligger på foreningens hjemmeside. Første arrangement er vårmønstring 12. mai, med oppmøte på Shell Straumen. Neste arrangement er Stiklestadløpet 2. juni. Deretter kommer Midtsommersmellen og Verdalsracet utover sommeren Onsdagstreff på Gråmyra starter fra 24. april kl 18. Neste klubbmøte er 2. April kl. 19.00 Deretter er det klubbmøte 7. Mai på Stiklestad med besøk på Vegmuseet og Hjemmefrontmuseet.
  2. Vidar Natvig har blitt utnevnt til nøkkelsjef og vaktmester på Brannstasjon Steinkjer.
  3. Det er forslag om å etablere en form for jevnlige treffpunkter i Steinkjer også. Nøkkelsjef Natvig samler innspill og kommer med forslag på dette.
  4. Svein Holmstad orienterte om en Walcycar 1913 som ble funnet Salsneset i 2009, og avertert til salgs i 2010. Den ble da solgt sørover, til Tormod Frågodt som fortsatt eier den. Den står etter sigende i kø for restaurering. Videre fortalte han om en Packard 1913 som ble solgt fra distriktet rundt 1960 for kr. 500, og nå sirkulerer på auksjoner i Europa til pris på over en million. Vi fikk også historier om tidlige kjøretøy hos Verdalbruket.
  5. Vi fikk også en oppdatering fra Kjell Ivar Haltvik om framdrift på Renault-prosjektet. Han har nå plukket bilen fullstendig ned, for renovering av alle mekaniske komponenter. Han opplever stadig overraskelser, men de fleste problemer løses med egne kunnskaper og enkelt, eget utstyr.

 

Tore Svartås
Sekretær.