Klubbmøte på Rinnleiret

Klubbmøte på Rinnleiret

Publisert av Steinar Røstad den 30.09.19. Oppdatert 02.10.19.

NTMF Medlemsmøte 1. oktober 2019 - Rinnleiret

Vi var invitert av Oddbjørn Wekre til et møte på Rinnleiret. Oddbjørn er formann i Rinnleirets Venner, som er en forening med formål å ivareta og drive formidling med utgangspunkt i det som er igjen av militært materiell på området. 

Møtet var igjen godt besøkt – 23 deltagere. Formann Roar innledet kort med orientering om klubbdrift og arrangement for neste år. Det oppfordres til å komme med innspill til nye oppmøtesteder og turmål. Videre har vi hatt en periode med nedetid på vår hjemmeside. Det meste er nå restaurert, men fortsatt mangler noen bilder.

Oddbjørn orienterte så om Rinnleirets historie. Det var militær virksomhet på Rinnleiret allerede på 1700-tallet. Opprinnelsen til leiren som vi kjenner den i dag ble etablert i 1895. Dragonregimentet var satt opp med hester fram til krigen, og ble etter krigen motorisert. Med motoriseringen fulgte etablering av nye verksteder og anlegg. Den militære aktiviteten på Rinnleiret opphørte 31. desember 2002, og store deler av den som er igjen av den opprinnelige dragonleiren er i dag totalfredet.

Området mellom E6 og ned til og med flystripa ved sjøen var også en del av leiren og øvingsområdet. Forsvaret leide arealet av grunneierne, til en nærmest symbolsk pris. Da leieavtalene ble avsluttet og forsvaret trakk seg ut ble deler av dette området raskt oppdyrket, mens andre deler fortsatt bærer preg av tidligere tiders virksomhet med fly, tanks og annet.

I deler av den nyere bygningsmassen er det i dag næringsvirksomhet – rørlegger, mekanisk verksted, gulrotlager og annet. Tomteområdene og en del andre bygninger er eid av Levanger kommune, som driver en del utleie av lokaler som ikke er disponert til museumsformål og samlinger.

Etter orienteringen ble det omvisning i deler av samlingen. Venneforeningen har ansvar for formidling av et stort antall temasamlinger i forskjellige rom i leiren. Det er imponerende hvilken innsats som er lagt ned i etablering av de forskjellige samlingene og informasjonen rundt gjenstandene som stilles ut. Det kommer fortsatt inn nye gjenstander til samlingene, så dette arbeidet som ble startet opp på 80-tallet pågår fortsatt.

Rinnleirets venner er en forening som - likt mange andre frivillige organisasjoner – trenger flere medlemmer som kan være med og bidra. Museet er åpent en del søndager i løpet av sommer og høst, da i forbindelse med middagsservering i messa i leiren. Kontakt Oddbjørn Wekre for detaljer angående åpent museum og medlemskap i foreningen!

 

Tore Svartås
Sekretær NTMF.