Klubbmøte 2. april

Klubbmøte 2. april

Publisert av Steinar Røstad den 01.04.19. Oppdatert 03.04.19.

Medlemsmøte NTMF

2. April 2019

Sparbukroa – Mittet Auto

Oppmøte 29 stk

Godt oppmøte på tross av noe uklar innkalling. Roar innledet og ønsket velkommen.

 • Første onsdagstreff på Gråmyra 24. April.
 • Vårpuss Brannstasjon 29. April kl. 17.
 • Neste klubbmøte blir på Stiklestad museum tirsdag 7. mai
 • Lokalt treffsted på Steinkjer er under planlegging, og Custom Cowboys er interessert i samarbeid om felles treff en fast kveld i uka.
 • Custom Cowboys har vårmønstring på Steinkjer 25. mai. Det oppfordres til å samle våre kjøretøy på dette treffet.
 • Hjemmesiden blir mer oppdatert framover, og våre aktiviteter vil ligge på kalenderen.
 • Ola Lersveen var på landsmøte i LMK, og fortalte kort om begivenheter på møtet.
  • Saken med Bjørn Austad Hvaleby er nå lagt endelig død
  • Medlemsavgiften pr klubbmedlem ble satt til avstemming, og vedtaket ble kr. 35,- pr medlem. Klubbene betaler ikke for mer enn 1400 medlemmer
 • Rolf Bjørken har en 1950 Vanguard og en 1969 Saab til salgs. Han tilbyr dem til klubbmedlemmene da han ønsker at bilene skal forbli i Trøndelag.

Etter møtet var det omvisning på Mittet Auto og tilliggende lokaler. Frank Mittet har en rikholdig samling av mopeder, motorsykler, biler, og mye deler spesielt til Tempo. Han har også mye annet kjøretøyrelatert, alt satt i en fin sammenheng i form av flere lagre og utstillinger. Samlingen befinner seg i flere lokaler samt i bensinstasjonen og verkstedet på Sparbu. Det er helt utrolig hva sim befinner seg i norske hus og uthus!

 

Tore Svartås
Sekretær.