Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2021

Publisert av Roar Røssing den 07.01.21. Oppdatert 11.04.21.

På grunn av den spesielle situasjon vi er i nå med covid 19 og myndighetenes retningslinjer. Har styret valg og utsette Årsmøtet til tirsdag 13. april kl.:18:00.

Møtet blir avholdt DIGITALT på teams, alle betalende medlemmer har fått tilsendt møtedokumenter, mail, melding og noen pr.brev.

Påloggingsinfo til møtet er utsendt.

Vi håper og kunne gjøre dette på normal måte til neste år.

Mvh: Styret