Årsmøte og klubblad.

Årsmøte og klubblad.

Publisert av Steinar Røstad den 25.01.19. Oppdatert 03.02.19.

Årsmøtet blir i Verdal også i år. Adresse Kvislavegen 1, Verdal Brannstasjon / teknisk uteavdeling.

Tirsdag 5. februar kl 18.00

Har lagt opp til et årsmøte i normale former.  Først vanlige årsmøtesaker med årsmelding, regnskap, budsjett og valg, etterpå litt sosialt med bespisning. 

Vi bør også ha innspill til våre løp og treff, ideer mottas med takk.

Et "nytt" motorsykkelløp prøves restartet i år. For 20 år siden hadde vi et løp for motorsykler eldre enn 1945, det ble kalt Midtsommersmellen. Dette løpet skulle gå på rundgang mellom veteranklubbene i Trøndelag. Stiklestad blir treffplassen, for dere som har en gammel en dunker, se å få den i form til 16. juni.

Nytt medlemsblad har de fleste nå fått.

I år har bare 8 blad har kommet i retur, det er bra. De som ikke har fått bladet har blitt varslet på SMS. disse adressene blir oppgradert fortløpende.

I år har bladet blitt trykt i et trykkeri, de fleste har oppdaget at det ikke var lett å åpne, men vi må lukke bladet når vi skal ha med en giro.