Årsmøte for 2016

Årsmøte for 2016

Publisert av Steinar Røstad den 15.09.18.

Årsmøteprotokoll 2016

ÅRSMØTE 2016 07.02.2017 kl. 19.00
37 medlemmer var tilstede

•Årsmøte ble åpnet av Leder Roar Røssing

•Valg av møteleder Roar Røssing

•Valg av møtesekretær Steinar Nilsen

•Valg av to til å underskrive møteprotokoll Frank Mittet og Kjell Ivar Haltvik

•Innkalling ble godkjent

•Sakliste opplest og godkjent, vedlagt

•Årsmelding opplest ingen merknader, vedlagt

•Regnskap opplest av kasserer Per Sverre Rannem, Godkjent, vedlagt

•Budsjettet opplest av Leder og godkjent, vedlagt.

•Æresmedlemskap ble tildelt Steinar Røstad, Diplom og en liten statuett.

•Innkommne saker: 1 sak. Omgjøring på Egge Museum.

•Saken vedlegges, Årsmøte gir Bjarne, Vidar og Per fullmakt til å representere NTMF på Egge museum som resurs og referansegruppe. Nye styret sender skriv til Egge Museum.

•VALG: Valkomiteens forslag ble enstemmig godkjent og vedtatt. Vedlagt.

•Styret ber årsmøte om myndighet til å få knytte til seg en sekretær, pga at vår nåvernde sekretær har meldt fravær pga sykdom. Det ble godkjent av årsmøtet.

•Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.40 med pizza og blautkak.

 

Medlemsmøte 07.feb 2017

etter årsmøtet kl. 19.40

tilstede 37 medlemmer 

•Klubbtur til Herning Stumpemarked ble diskutert og vi gikk for turen som Sendebuss kom med forslag om. Det ble gitt litt praktiske opplysninger om turen og om påmelding. Oddbjørn kjører bussen på dugnad for oss. Vi må ha minst 20 og maks 50. Turen starter 6. april og vi kommer hjem natt til mandag 10. april. Påmelding må skje snarest til Oddbjørn wekre på tlf: 918 39 960

•Også treffes vi neste gang på Gamle Brannstasjonen.

•Styret ønsker innspill fra medlemmene om hvor og tema til medlemsmøtene.

referent: Roar Røssing