Årsmøte 05.02.19

Årsmøte 05.02.19

Publisert av Steinar Røstad den 10.02.19.

24 medlemmer møtte opp til et årsmøte i gode gamle former.  Sakslista ble gjennomgått, møtedirigent og møtesekretær valgt. Årsmelding og  regnskap ble gjennomgått. Regnskapet viste underskudd i år, mye pga datakostnader (ny hjemmeside med kurs til alle okt.2018), arbeid utenfor brannstasjon og deltakelse med Vivinus på Sneglefarten. Men som kasserer sier: økonomien er god. 

Det kom ingen nye forslag til årsmøtet i år.

Nytt styre ble valgt, se Årsmelding.

Etter årsmøtesakene, ble det overlevert en blomsterkvast til avgående leder og kasserer.

Trygve hadde nå sittet som leder i et år, og vært en primus motor i forbindelse med steinlegging utenfor brannstasjon og våre løp og turer.

Per Sverre har sittet som kasserer siden årsmøtet i 2011, det er ingen som slår en fagmann, det har vært en fornøyelse å ha PS som kasserer.

Resten av kvelden gikk i sosialt samvær, med enkel servering av karbonade og kaffe og kake.

NTMF Årsmelding 2018.pdf