Tilbake til album-oversikt

Maimøte på Stiklestad 2019

Bra oppmøte, omvisning i Vegvesnets utstilling og Verdal Heimefrontmuseum. Etterpå kaffe og prat på Kulturhuset.